Trách nhiệm với xã hội

Khi nói đến trách nhiệm xã hội, đó là cái cốt lõi của chúng tôi. SEIKEN bắt đầu như là một doanh nghiệp nhỏ dựa vào cộng đồng hơn nửa thế kỷ trước. Chúng tôi rất coi trọng vai trò của chúng tôi như là một nhà lãnh đạo cộng đồng và hành động một cách có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi tích cực tìm kiếm cơ hội để cung cấp trở lại cộng đồng nơi mà khách hàng và nhân viên của chúng tôi sống và làm việc.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những cơ hội giáo dục và kinh tế, đặc biệt là đối với những người có khó khăn về kinh tế. Thông qua cả hai chương trình cấp công ty và các nỗ lực của cộng đồng địa phương ,để kết thúc vấn đề này, chúng tôi cung cấp hỗ trợ nhân đạo để ủng hộ một mảng rộng cho các tổ chức từ thiện,.

Chúng tôi cũng cố gắng để có một đối tác tốt trong nước cũng như  trên toàn cầu. Những nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi bao gồm các chương trình điều chỉnh một cách chủ động hiệu quả nội bộ và đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt nhất. Một ví dụ về sự cống hiến và cam kết của chúng tôi là chương trình GreenClean, mà nhằm mục đích bằng sử dụng các phương pháp làm sạch thân thiện với môi trường để giúp duy trì một môi trường an toàn và lành mạnh cho khách hàng, nhân viên của chúng tôi, và cộng đồng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s